Derfor fejler din interne kommunikation

Jasper Dyg

Direktør

+45 25 15 43 52
[email protected]

God intern kommunikation skaber sammenhængskraft og sikrer, at alle trækker i samme retning. Men det er desværre ofte et nedprioriteret område. Genkender du disse almindelige faldgruber? 

Trivslen og arbejdsglæden, medarbejderinvolveringen og forståelsen af den fælles retning er afhængig af god intern kommunikation. Faktisk er virksomhedens mål ofte helt umulige at opnå uden. 

Men desværre er veltilrettelagt og gennemtænkt intern kommunikation noget, mange medarbejdere rundt omkring må se langt efter. Hvad enten det er op- eller nedgangstider, står det nemlig gerne langt nede på to-do-listen. Samtidig er det en disciplin, der mange steder falder mellem to stole. Det er ærgerligt, for erfaringsmæssigt kan resultaterne af selv en lille indsats hurtigt gøre en stor forskel. 

Her er de tre mest almindelige faldgrupper:

 

1. Alles ansvar er ingens ansvar

Intern kommunikation er et ansvarsområde, der ofte lander et sted i snitfladen mellem HR og Kommunikation. Og er I en virksomhed, der ikke har størrelsen til at have nogen af funktionerne inhouse, er udfordringerne med ansvarsplacering og rollefordeling kun større.

Men der er ingen tvivl om, at I opnår de bedste resultater, hvis I har dedikeret ressourcer til at planlægge og udføre den interne kommunikation og sat navn på forskellige ansvarsområder.

Optimalt set skal der lægges en strategi, der definerer indsatsområder, ansvars- og rollefordeling og formulerer nogle mål for den interne kommunikation. Det behøver ikke at være en forkromet hensigtserklæring med lange analyser og udredninger, men det hjælper meget at have en plan, som sikrer et fortløbende fokus på intern kommunikation.

 

2. Too little, too late

Ofte sker det nemlig først, når større nøgleprojekter skal søsættes, at den interne kommunikation kommer på bordet. Hvordan skal det meldes ud internt, og hvilken information og hvilke værktøjer vil blive efterspurgt?

Hvis den interne værktøjskasse bliver tænkt ind i virksomhedens projekter helt fra begyndelsen, kan I sikre mere medarbejderinvolvering undervejs, større engagement og forståelse for hvorfor, der kommer til at ske forandringer – og derfor også opnå et bedre resultat. Samtidig undgår du rygtedannelse og utryghed, når gætværk udfylder efterspørgslen på korrekt information.

 

3. Glem ikke at lytte

Dine medarbejdere og kolleger både forventer og fortjener at blive hørt. Det gælder selvfølgelig især på områder, der berører dem direkte. Men en almindelig fejl er at antage, at man ikke har en holdning eller kan bidrage til noget, hvis det ikke berører en direkte.

Og husk, at intern kommunikation ikke kun går én eller to veje. Der er mange retninger i det interne kommunikationsflow, og derfor er det ikke nok kun at lytte ét sted eller på én måde.