Få fastlagt i en social medie-strategi, hvad du ønsker at opnå ved at indgå i fællesskaber, hvor du deler alt lige fra blogindlæg, video, billeder, nyheder til synspunkter.

Vi analyserer, definerer og planlægger, hvordan du stiller relevant indhold til rådighed med en høj frekvens, som kan føre til en værdifuld dialog, udveksling af informationer eller en større forståelse mellem dig og dine medskabere.

Få sat rammerne for din kommunikation via sociale medier i en social medie-strategi.