Kommunikations-
strategi

Vil du høre mere?

25 15 43 52
[email protected]

Et mål uden en plan er bare en drøm. Og selvom vi gerne drømmer stort, ved vi også, at drømme skal følges af handling for at blive til virkelighed. Og det er her, en kommunikationsstrategi kommer ind i billedet!

For at få succes med en virksomheds interne og eksterne kommunikation er det afgørende, at der er sat en kurs, så alle kommunikerer i samme retning. At der er et formål med de historier, I fortæller. Og at I prioriterer og husker alle forretningsområder, markeder, produkter, målgrupper og interessenter.

Det kræver en kommunikationsstrategi, hvor der er tænkt over alt det grundlæggende – og at det er nedfældet, så alle kender planen og agerer ud fra den. Nogle budskaber vil være mere top-of-mind end andre på forskellige tidspunkter, og er man ikke opmærksom på det, kan nogle emner nemt bevæge sig ud af synsfeltet og blive glemt.

Her analyserer og rådgiver vi i forhold til at træffe valg om målsætninger, målgrupper, budskaber, platforme og medier.

Kommunikationsstrategien skal tydeliggøre:

  • Hvad I ønsker at opnå og hvorfor
  • Hvem virksomheden er som afsender
  • Hvilke målgrupper og interessenter I kommunikerer til og med
  • De vigtigste budskaber I bør kommunikere – og måske også hvilke I ikke vil kommunikere
  • Hvor I er til stede og hvilke platforme, der skal prioriteres, og hvilke der af ressourcehensyn fravælges eller nedprioriteres

Og så er det en rigtig god idé at få defineret nogle mål og delmål. Det kan både være kvantitative mål som KPI’er eller mere bløde mål, som kan være sværere at følge op på, men måske kan aflæses i for eksempel salgstal, medarbejder- eller kundetilfredshed og lignende. 

Med en kommunikationsstrategi har I jeres overordnede, langsigtede mål i sigte. Til enhver tid har I mulighed for at vurdere, om den fortælling og de budskaber, I lige nu overvejer at sende ud i verden, trækker i den rigtige retning i forhold til det, I forretningsmæssigt og strategisk gerne vil opnå.

Lyder det som en god plan? Tag fat i os, så vi kan komme i gang sammen.

Kommunikationsplan

I forlængelse af kommunikationsstrategien er en kommunikationsplan et effektivt, operationelt arbejdsredskab.

Den kan for eksempel have form af en contentplan eller et årshjul, hvor forskellige events, milepæle, lanceringer og lignende er skrevet ind – så I har mulighed for at planlægge og eksekvere i god tid. Det giver en mere jævn og rolig arbejdsfordeling over året og mulighed for at undgå alt for travle perioder. Og bedre resultater med en velplanlagt indsats der er forberedt på forkant.

 

Tone of voice-guide

Særligt hvis virksomheden har flere eksekverende kolleger på kommunikationsområdet, er kan der være brug for en guide, som hjælper til at fastholde tone of voice på tværs af platforme og medarbejdere.

Med en guide til stemme, ordvalg og sprogbrug opnår I genkendelighed i kommunikationen og sikrer, at de strategiske valg føres ud i praksis.

  • Svanehøj Group

    Pumpevirksomhederne Svanehøj og Hamworthy Pumps har sat kurs mod at bidrage til en renere verden – med Public Image som strategisk og udførende partner på kommunikation.