Strategi

Strategi giver overblik og bedre resultater. Med en slagplan undgår du brandslukning og kommer effektivt fra tanke til handling.

Tænk fremad sammen med os, og få en strategi for, hvordan du håndterer pr, kommunikation, csr, sociale medier og kriser.

Kommunikationsstrategi

Skab resultater med din kommunikation. Få en kommunikationsstrategi, der viser, hvordan, hvor, hvornår og med hvem, der skal kommunikeres for at opnå effekt.

Viden skaber grundlag for at træffe valg og fravalg. Kommunikationsbureauet Public Image hjælper med at kaste lys over problemstillinger og muligheder forbundet med din virksomheds eller organisations interne eller eksterne kommunikation.

Vi analyserer og rådgiver i forhold til at træffe valg om målsætninger, medier, målgrupper og ikke mindst budskaber. Dernæst udpeger vi metoder til at måle og dokumentere effekt, så du vil kunne træffe kloge valg med positiv betydning for din kommunikation.

Få fastlagt en kommunikationsstrategi, der angiver retning, ensretter budskaber og skaber effekt.

Pr-strategi

Styrk omdømme og øg kendskab. Få lavet en plan for, hvordan du opnår god omtale i udvalgte medier ved at opbygge stærke presse- og medierelationer.

Pr er ikke tilfældige, hurtige indfald, men kræver systematisk og vedvarende relationsopbygning, timing og god historiefortælling.

Vi afdækker de relationer, du ønsker at opbygge, og laver en plan for, hvordan vi strategisk og kontinuerligt formidler relevant indhold til dem. I strategien tager vi eventuelt også stilling til, hvordan der tages hånd om presse- og mediekontakter, krisestyring, intern kommunikation med mere, så du er beredt på at kommunikere hensigtsmæssigt med alle relationer i forskellige situationer.

Brug Public Image som pr-bureau, og få en pr-strategi, der viser vejen til god omtale og øget kendskab.

Social medie-strategi

Knyt målgruppen tættere til dit brand. Drop de klassiske salgsbudskaber på de sociale medier, og opbyg til gengæld stærke relationer med en strategi for, hvordan du deler godt og relevant indhold.

Få fastlagt i en social medie-strategi, hvad du ønsker at opnå ved at indgå i fællesskaber, hvor du deler alt lige fra blogindlæg, video, billeder, nyheder til synspunkter. Vi analyserer, definerer og planlægger, hvordan du stiller relevant indhold til rådighed med en høj frekvens, som kan føre til en værdifuld dialog, udveksling af informationer eller en større forståelse mellem dig og dine medskabere.

Få sat rammerne for din kommunikation via sociale medier i en social medie-strategi.

Krisestrategi

Stå stærk i modgang. Med en konkret handlingsplan og et velforberedt beredskab er du i stand til at håndtere selv de ondeste kriser, rygter og shitstorms.

Hvis dit omdømme skades eller angribes, og du ikke du har en plan for, hvordan din virksomhed eller organisation skal handle, agere og formidle, er du for alvor dårligt stillet.

Få en strategi for krisekommunikation, som fastlægger de svagheder eller trusler, der kan bringe dig i krise. Vær beredt, når krisen opstår, så der ikke opstår tvivl om, hvem der har ansvar, og hvordan der kommunikeres i vanskeligste situationer – og håndterer det både internt og eksternt.

Kom på forkant med en strategi for krisekommunikation. Tag kontakt til os i en pludselig opstået krise for akut råd og vejledning.