4 gode grunde til at huske pauser i din præsentation

 

Kunsten at tie, når du taler. Pauser er et vigtigt redskab, når du skal holde en tale eller mundtlig præsentation. Og der er gode grunde til at sløjfe misforståelserne om, at pauser er tegn på usikkerhed, eller at de gør stemningen akavet – tværtimod er tilrettelagte pauser et tegn på, at du har ordet og situationen i din magt.

Du kan sammenligne pauser i din tale eller præsentation med linjeskift i din tekst. Det er en implicit måde at fortælle, at du går til noget nyt eller lige har fremlagt en pointe, publikum skal synke. Vi snakker naturligvis ikke lange pauser, der får publikum til at sidde i flere minutter og kigge ud i luften. Men korte pauser på cirka tre-fire sekunder, som giver dig mulighed for at trække vejret, mens publikum ræsonnerer, reflekterer og måske noterer.

4 gode grunde til, hvorfor pauser er værdifulde, når du taler:

1. De giver tid til at trække vejret

En god vejrtrækning er altafgørende, når du taler. Det giver dig kontrol over din stemme og eventuelle nervøsitet og skaber en indre ro.

2. Du signalerer overskud

Det hjælper dig med at bevare roen, overblikket og fokus. Både over det faglige stof såvel som talesituationen.

3. Publikum har tid til at ræsonnere

Med pauser mellem pointer, retoriske spørgsmål og vigtige budskaber kan publikum nå at bearbejde og huske dine ord.

4. Du får mulighed for at observere stemningen

Pauserne giver tid til at observere stemningen blandt publikum. Er de engagerede? Eller skal du skifte kurs for at bevare opmærksomheden?