Brug årsregnskabet i jeres strategiske kommunikation

Årsregnskabet er en vigtig kilde til information, når journalister, potentielle kunder og samarbejdspartnere søger viden om en virksomhed. Læs her hvorfor ledelsesberetningen er lige så vigtig som jeres hjemmeside, nyhedsbreve og SoMe-kanaler.

Højsæsonen for årsregnskaber står for døren, og rigtig mange virksomheder står lige nu med en oplagt mulighed for at kommunikere strategisk til deres omverden. Men i lighed med tidligere år vil en stor del af virksomhederne misse den mulighed, fordi de ikke prioriterer at skrive en god ledelsesberetning.

En årsrapport bør betragtes som en platform for kommunikation på lige fod med jeres website, nyhedsbreve og SoMe-kanaler. Hvorfor? Fordi tiden, hvor et årsregnskab kunne slippes ud i al ubemærkethed, er forbi. Det skyldes ikke mindst, at massevis af nye, nicheorienterede erhvervsmedier er kommet til de senere år. Det gør årsregnskaber – også fra mindre virksomheder – til en af de vigtigste kilder til nyheder. Enhver erhvervsredaktion bruger cvr.dk til at følge virksomheder og får automatisk besked, når regnskaberne udkommer. Her har ledelsesberetningen stor betydning for journalistens vinkel. Formår I at give et nuanceret indblik i de væsentlige begivenheder i regnskabsåret, så er I også med til at skabe fortællingen om jeres virksomhed. Tallet på bundlinjen siger ikke ret meget i sig selv – så hvorfor lade det stå alene?

Ledelsesberetningen er ikke kun til ære for journalisterne, men i høj grad også for din virksomheds øvrige stakeholders, herunder medarbejdere, kunder og leverandører. Inden for B2B, hvor vi hos Public Image har vores fokus, foretager kunderne det meste af deres research online og er derfor allerede langt i beslutningsprocessen, når de tager kontakt. Inden da har de orienteret sig på jeres hjemmeside, de sociale medier – og i jeres årsrapport. Her står jeres virksomhed stærkere, hvis I er åbne og professionelle i jeres kommunikation.


Hvad er en god ledelsesberetning – og hvad indeholder den?

Formålet med en ledelsesberetning er at give omverdenen en indsigt i virksomhedens aktiviteter og udvikling. Den gode ledelsesberetning ser tilbage på året, der er gået, og frem mod det kommende. Den analyserer på udviklingen i det forgangne år og giver et kvalificeret bud på, hvad der kommer til at ske i det følgende år.

Som kommunikationsrådgiver har jeg gennem en årrække hjulpet flere virksomheder med deres årsrapporter. I mit perspektiv er der ingen fast opskrift på, hvordan en ledelsesberetning skal opbygges, eller hvad den skal indeholde (udover de lovpligtige informationer, naturligvis). Indholdet bør altid tage udgangspunkt i virksomheden, og hvor den er på vej hen.

Det er generelt en rigtig god idé at skabe en fast struktur for ledelsesberetningen, fordi I på den måde nemt og overskueligt kan redegøre for udviklingen fra år til år. Det kan f.eks. være i forhold til:

  • Strategi (hvilke strategiske skridt har I taget i årets løb?)
  • Salg (hvordan har eksisterende markeder udviklet sig, og er I gået ind på nye markeder?)
  • Investeringer (har I investeret i digitalisering, automatisering, produktudvikling eller lignende?)
  • Medarbejdere (har I styrket organisationen eller iværksat initiativer for uddannelse?)
  • Eksterne hændelser (er I særligt påvirket af inflation, energikrisen eller krigen i Ukraine?).


ESG er noget, alle skal forholde sig til!

Et andet vigtigt område i årsrapporten er bæredygtighed og CSR, som under ét kaldes ESG (Environment, social, and corporate governance). I slutningen af 2022 vedtog EU formelt sit CSRD-direktiv, der har til hensigt at synliggøre virksomheders arbejde med klima, miljø og sociale forhold på samme måde som de økonomiske forhold. Kravene indfases løbende. For SMV’erne sker det fra og med regnskabsåret 2028. Men der er ingen grund til at vente så længe. Omgivelsernes forventninger til, at virksomheder agerer bæredygtigt, ses i alle led af værdikæden, og det bliver i stigende grad et konkurrenceparameter, når en virksomhed skal vælge, hvem den vil handle med.

Når jeg taler ESG med kunder, møder jeg ofte indvendingen ”jamen, vi har jo ikke noget at fortælle.” Det er lodret forkert. Langt de fleste virksomheder har aktiviteter, som lever op til et eller flere af FN’s verdensmål, og som med fordel kan præsenteres i en årsrapport. De er bare ikke altid bevidste om det. Husk, at ESG handler om meget andet end udledning af CO2. Det handler i høj grad også om sociale forhold og ledelse. Forleden læste jeg, at hver femte virksomhed med 5-9 ansatte har øget deres fokus på socialt ansvar over de seneste tre år. Det gælder blandt andet i forhold til arbejdsmiljø, bidrag til lokalsamfundet, og ansættelse af elever og praktikanter eller personer i løntilskud.

Med andre ord: Det er bare om at komme i gang med at rapportere! Kun ved at kommunikere er I med til at skabe fortællingen om jeres virksomhed.