Klar kommunikation under kriser

De færreste virksomheder ønsker at fortælle om kriser, rygter, nedskæringer eller shitstorms. Public Image behandler kriser med stor fortrolighed og fortæller ikke om konkrete cases. Vi har stor erfaring med at håndtere kriser for mange typer af virksomheder og organisationer og hjælper med at forberede dem på, hvordan de håndterer krisekommunikation.

Stort set alle virksomheder har en strategi for salg, marketing, kommunikation og forretningsudvikling for at skabe medgang. Til gengæld har få virksomheder en plan for, hvordan de tackler modgang og bliver derfor overrumplet af kriser, som skader omdømmet og i visse tilfælde truer eksistensgrundlaget.

Public Image værner om dit gode omdømme – også i modgang.

Det bedste værn mod kriser er at forholde sig til dem, inden de indtræffer og udvikler sig. En krisestrategi gør dig i stand til at forudse og prioritere, hvordan du bedst håndterer forskellige krisescenarier. Dernæst kan vi klæde nøglemedarbejdere på og etablere et kriseberedskab, som er i stand til at formidle klare budskaber under kriser, så kommunikationskrisen ikke bliver langvarig eller eskalerer yderligere.

Public Image hjælper i alle faser af krisekommunikation. En del af beredskabet kræver, at du får identificeret og analyseret de væsentligste krisepotentialer, krisescenarier og risici, ligesom du får et overblik over de væsentligste stakeholders og relationer – både tilhængere og modstandere.

Vi sørger for, at krisestrategien afdækker de kanaler, der skal være klar til en krise, så du effektivt kan formidle budskaber til interne og eksterne relationer, som du har brug for at nå ud til i en tilspidset situation. Ressourceplaner, kontaktlister og fastlæggelse af responsstrategi hører til det forarbejde, som vi kan sørge for, at du har til rådighed, så du håndterer en krise bedst muligt.

Under kommunikationskrisen står vi til rådighed, så du bevarer overblikket og får analyseret situationen. Vi giver dig input til, hvordan du prioriterer stakeholders, kanaler og budskaber og hjælper dig med at føre en god dialog med journalister. Tidsfaktoren er altafgørende i en krise, og det handler om hurtigt at beslutte sig for en responsstrategi for at undgå, at krisen eskalerer og i stedet for begrænse krisens omgang og varighed mest muligt.

Efter en krise vurderer vi gerne omfang og konsekvenser, ligesom vi kan bistå med imagegenoprettelse eller genoptagelse af kommunikation med stakeholders.