Fem gode grunde til at din virksomhed skal tage samfundsansvar

Hos Public Image taler vi i stigende grad om bæredygtighed, samfundsansvar og verdensmål med vores kunder. Vi bringes oftere i spil som sparringspartner for at rådgive om, hvordan bæredygtighed og samfundsansvar kan kommunikeres, så det forankres internt og styrker virksomhedens omdømme eksternt.

For selvfølgelig handler bæredygtighed og samfundsansvar ikke alene om at gøre verden til et bedre sted. Der er ingen grund til at lægge skjul på, at det også handler om business. Den grønne dagsorden er kommet for at blive. På den lange bane vil økonomisk overskud være betinget af, at man som virksomhed også formår at gøre en forskel, der kan måles i forhold til klima og samfund.

1. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Vi hører fra flere og flere brancher, at det er svært at finde de rigtige profiler til ledige stillinger. Og udfordringen bliver ikke mindre i fremtiden. Synligt arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar skaber stolthed internt og øger tiltrækningskraften eksternt. Klimabevidste unge vil arbejde i klimabevidste virksomheder.

2. Fastholdelse af kunder og tiltrækning af nye

Flere og flere virksomheder forholder sig aktivt til deres indvirkning på miljø og medarbejdere og stiller krav om, at deres leverandører og samarbejdspartnere gør det samme. Klimabevidste virksomheder vil handle med andre klimabevidste virksomheder.

3. Bedre omdømme og stærkere brandværdi

Virksomheder, der gør en forskel, er gode historier. Strategisk arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar gør det lettere at opnå positiv medieomtale. Samtidig reduceres risikoen for at havne i en shitstorm i medierne eller på de sociale platforme, fordi man har styr på miljø og medarbejdere. Virksomheder, der tager et samfundsansvar, positionerer sig stærkere end virksomheder, der ikke gør.

4. Tiltrække kapital

Strategisk arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar øger forudsætningerne for at tiltrække kapital, fx i forbindelse med en udvidelse eller et generationsskifte. Virksomheder, der tager et samfundsansvar, er mere værd end virksomheder, der ikke gør.

5. Der er ingen vej uden om

Alle andre kommer før eller siden til at arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar. Så hvorfor ikke gøre det før dine konkurrenter?