Lavt lix giver læsbare tekster

Hvordan vasker man en god tekst? 90 grader i maskinen og gerne en tur i tumbleren også. En god tekst er nemlig, udover at være skrevet til målgruppen, kort og læsbar. Det hjælper lixtalsberegneren dig med at holde styr på.

Det kan være svært at begrænse sig, når man har meget på hjerte. Men i en travl verden, hvor dine læsere bliver bombarderet med information, kan det være nødvendigt at skrive kort. I hvert fald hvis du vil fastholde læserens opmærksomhed.

Her er lixtalsberegneren et effektivt redskab. Den giver dig en indikation af, hvor let eller svær din tekst er at læse. Lixtal er en forkortelse for læsbarhedsindex, der via en matematisk formel tager højde for antal ord, sætninger og lange ord (syv bogstaver eller derover). Jo højere lixtal, desto sværere tekst.

Skru derfor op for graderne og ned for de lange ord og sætninger. Hold dit budskab enkelt og fokuseret. Sådan vinder du læsernes tid.

Nedbring dit lixtal med 5 gode råd

Lixtal er ikke en svær størrelse at ændre, hvis du ved, hvad du skal kigge efter. Vi har opstillet fem gode råd til, hvordan du gør din tekst lettere at læse:

1. Sæt flere punktummer

Hvis din tekst består af lange, tunge sætninger, er der en stor risiko for, at læseren aldrig når igennem hele teksten. Forkort derfor sætningerne med et punktum. Det skaber en naturlig pause og bryder indholdet op i mere spiselige dele.

2. Udskift eller slet lange ord

Vi har ofte en tendens til at skrive lange, faglige ord og vendinger. Stop det – medmindre du er i gang med at formulere en lovtekst. Det bliver ofte gabende kedeligt eller alt for kompliceret for læseren, som hurtigt mister interessen. Udskift lange ord med korte synonymer. Eller fjern dem helt, hvis de er overflødige.

3. Lav punktopstillinger

Når du har mange informationer, som du vil formidle til din læser, kan det være en god idé at bruge punktopstilling. Det egner sig særligt godt til opremsninger, hvor informationerne nemt kan flyde sammen, hvis de står som en del af teksten. Ved at lave linjeskift og bruge punkttegn får du en mere overskuelig og læsbar tekst.

4. Brug overskrifter

I den travle verden, vi lever i, bruger læseren mindre tid på at læse dine tekster og mere tid på at skimme dem. Ofte stopper de kun op, hvis noget fanger interesse – såsom en spændende overskrift.

 Brug derfor tid på at dele din tekst op i mindre og mere overkommelige dele ved at indsætte en overskrift, der gør det lysende klart, hvad det kommende afsnit handler om. Når du indsætter en overskrift, tæller det samtidigt som et linjeskift eller et punktum, som nedsætter dit lixtal.

5. Henvend dig direkte til målgruppen

Det er nemt at falde i fælden med passive formuleringer. Det betyder ofte, at dine ord bliver længere, og at din tekst bliver upersonlig. Ved at skrive aktivt undgår du tunge, passive ord og lange, komplicerede sætninger. Desuden henvender du dig direkte til din læser, som føler sig mere inddraget og villig til at læse videre.