ESG og klimakommunikation

Kravene til ESG-rapportering øges, og virksomheder mødes i stigende grad med forventninger om at tage del i kampen for et bedre klima og miljø. Hos Public Image hjælper vi med at lægge den rette strategi for jeres klimakommunikation og formidle de gode historier i ESG-rapporten, pressemeddelelser, nyhedsbreve og SoMe.

Som borgere og forbrugere bliver vi mere og mere opmærksomme på vores påvirkning af klimaet, miljøet og sociale forhold rundt om i verden. Samtidig forholder vi os mere skeptiske over for virksomheders kommunikation og markedsføring om selvsamme emner.

Ifølge en stor international undersøgelse fra konsulenthuset Capgemini ønsker et flertal af over 11.000 adspurgte borgere i Norden og en række andre europæiske lande, at virksomheder og brands tager en mere aktiv rolle i at oplyse dem om grøn omstilling. Men samtidig svarer over halvdelen, at de ikke har tillid til virksomheders grønne budskaber.

Det er et paradoks, som I bør have fokus på i jeres kommunikation, fordi det peger på en overordnet mistro til virksomheders motiver. En mistro til, om virksomheder fremstiller sig selv som mere miljø- og klimavenlige, end de faktisk er, for at opnå markedsføringsmæssige fordele.

Sig, hvad I gør, og gør, hvad I siger

Hos Public Image er vores tilgang til klimakommunikation helt enkel: ”Sig, hvad I gør, og gør, hvad I siger”. Virksomheder, der sætter klimaet højt på dagsordenen, skal ikke frygte at blive hængt ud for greenwashing. Men vil I være troværdige i jeres klimakommunikation, er det vigtigt, at I er transparente i processen. Det er ikke nok at tale om ambitioner og mål – I skal også kommunikere kontinuerligt, åbent og ærligt om vejen derhen. Det er også hér, at de rigtig gode historier om virksomhedens grønne omstilling gemmer sig. Husk: Jeres omverden engagerer sig ikke i abstrakte mål og tal – de engagerer sig i konkrete handlinger, som de kan spejle sig i. Det er mennesker, der driver forandringen, ikke data.

Her er fire gode råd til, hvordan I styrker jeres kommunikation om klima og ESG:

1) Vær transparent: 
Kommunikér og rapportér ærligt om ESG-aktiviteter og -resultater. Del ikke kun succeserne, men vær også åben omkring udfordringerne.

2) Vær konsistent: Sørg for, at al kommunikation, internt som eksternt, afspejler ESG-strategien og -indsatserne. Det omfatter alt fra pressemeddelelser, SoMe og markedsføring til officielle rapporter og medarbejderkommunikation.

3) Vær aktiv:
 Hold jeres stakeholdere informerede om ESG-arbejdet. Kontinuerlig kommunikation om fremskridt og nye initiativer på tværs af platforme viser, at I tager ESG-forpligtelserne alvorligt.

4) Vær engageret: 
Opsøg muligheder for dialog med jeres stakeholdere og vis, at I er åbne for feedback. Det forstærker oplevelsen af, at I er seriøse omkring ESG.

Læs mere om, hvordan det er at samarbejde med os her, eller kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at integrere ESG i jeres kommunikation.